Tilaus- ja toimitusehdot

Yleiset tilaus- ja toimitusehdot

Toimitusehdot ovat voimassa 27.2.2019 alkaen.

Yleistä

Kustantamo Huippu tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden julkaisujen tilauksiin sivuston kustantamohuippu.fi kautta.

Tuotteiden tilaaminen

Kustantamo Huipun julkaisemien kirjojen tilauksen voi tehdä joko sivustolla kustantamohuippu.fi sijaitsevan tilauslomakkeen kautta tai sähköpostitse osoitteeseen tilaukset@kustantamohuippu.fi

Tilausvahvistus ja laskutus

Tilauslomakkeen lähettämisen jälkeen lomakkeen alla näkyy ilmoitus: ”Viesti lähetettiin onnistuneesti.” Asiakas saa tilauksesta tilausvahvistuksen ja laskun ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Tilaus astuu voimaan, kun asiakas on maksanut laskun.

Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun asiakas on vahvistanut tilauksen ja saanut sähköpostiinsa tilausvahvistuksen sekä laskun. Sopimus katsotaan peruutetuksi, mikäli asiakas ei maksa laskua eräpäivään mennessä. Maksamattomia tilauksia ei toimiteta.

Toimitustavat

Kustantamo Huippu toimittaa lähetykset tilauksen koosta riippuen Postin pienlähetyksenä, SmartPOST-automaattipakettina tai postipakettina.

Laskutus ja maksutavat

Tilaukset laskutetaan ja maksetaan ennen toimitusta laskumerkintöjen mukaisesti.

Toimitusmaksu

Tilaukset laskutetaan ja maksetaan ennen toimitusta laskumerkintöjen mukaisesti.

Toimitusaika

Kirjan arvioitu ilmestymisaika on ilmoitettu kirjan esittelysivulla. Kustantamo Huippu toimittaa ennakkotilaukset asiakkaille heti kirjan ilmestyttyä Postin Economy-lähetyksinä. Jo ilmestyneiden kirjojen toimitusaika on 2−7 vuorokautta tilauspäivästä.

Palautusoikeus ja tilauksen peruutus

Kuluttaja-asiakkailla on oikeus peruuttaa tilauksensa kokonaan tai osittain ennen sen toimittamista ja 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Asiakkaan tulee ilmoittaa tilauksen peruuttamisesta kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tilaukset@kustantamohuippu.fi. Tavaran palauttaminen tai noutamatta jättäminen ei riitä tilauksen peruutukseen, vaan asiakkaan on ilmoitettava halustaan peruuttaa sopimus. Jos asiakas peruuttaa tilauksen 14 päivän peruuttamisaikaa noudattaen, on hänen palautettava vastaanottamansa tavara viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen hänelle lähetetyn kirjelähetyksen seitsemän arkipäivän kuluttua postin merkitsemästä postileimasta ja paketin sinä hetkenä, kun paketti on luovutettu asiakkaalle. Asiakas maksaa palautuksesta aiheutuneet kustannukset.

Palautettavan tuotteen on oltava samassa kunnossa kuin se oli vastaanotettaessa, myyntikelpoinen ja käyttämätön. Asiakkaalla on oikeus varoen tutustua tuotteeseen. Jos asiakas huolellisuusvelvoitteensa vastaisesti ottaa tavaran käyttöönsä, hän vastaa tuotteen arvon alentumisesta. Jos tuote on tullut sen käyttämisen johdosta myyntikelvottomaksi, asiakas vastaa tuotteesta koko sen arvolla.

Palautettavan tuotteen ja peruutusilmoituksen mukana tulee olla tiedot tilauksesta, johon palautus kohdistuu (tilaajan nimi, osoite ja puhelinnumero). Nimettömiä palautuksia ei voida käsitellä.

Kustantamo Huippu ei ota vastaan edellä mainitun peruutusajan jälkeen lähetettyjä palautuksia eikä palautuksia, joista ei ole tehty peruutusilmoitusta. Jos aiheeton palautus on lähetetty Kustantamo Huipun asiakaspalautussopimusta käyttäen, veloitamme aiheettomasta palautuksesta aiheutuneet kulut täysimääräisinä. Aiheettomasti palautettu tuote on noudettavissa Kustantamo Huipun toimitiloista, kun siihen kohdistuvat kulut on kokonaisuudessaan maksettu. Kustantamo Huippu säilyttää aiheettomasti palautettuja tuotteita 30 päivää, minkä jälkeen ne voidaan asettaa myyntiin. Kustantamo Huippu pidättää oikeuden laskuttaa asiakkaalta sellaiset aiheettomista palautuksista aiheutuneet kulut, joita ei ole saatu katettua tuotteen uudelleenmyynnillä.

Tilauksen peruutukset ja reklamaatiot ilmoitetaan osoitteeseen tilaukset@kustantamohuippu.fi. Tuotepalautukset lähetetään alla olevaan osoitteeseen.

Kustantamo Huippu
ASIAKASPALAUTUS
Heinontie 7

34140 Mutala

Asiakkaan maksamien rahojen palauttaminen

Kustantamo Huippu palauttaa kuluttaja-asiakkaalle rahat, jos hän peruuttaa tilauksensa osin tai kokonaan ennen sen lähettämistä tai palauttaa tuotteen vaihto- ja palautusoikeusajan kuluessa.

Reklamaatio

Väärin toimitetuista tai virheellisistä tuotteista tulee reklamoida viipymättä osoitteeseen tilaukset@kustantamohuippu.fi. Kustantamo Huippu pyrkii ensisijaisesti korjaamaan virheen toimittamalla oikean, virheettömän tuotteen ja toissijaisesti sopimalla hinnanalennuksesta tai purkamalla kaupan.

Rajoitukset

Asiakas vastaa antamansa toimitusosoitteen oikeellisuudesta. Toimitusosoite tulee yksilöidä tarkasti ovessa tai postilaatikossa näkyvän nimen, katuosoitteen ja postitoimipaikan mukaisesti. Nimen perässä on käytettävä merkintää c/o, jos saajan nimi on eri kuin ovessa tai postilaatikossa ilmoitettu (esim. ”Vastaanottajan nimi” c/o ”Ovessa oleva nimi”).

Jos asiakas ilmoittaa toimitusosoitteensa virheellisesti ja Posti tai muu rahdinkuljettaja virheen vuoksi toimitusehtojensa mukaisesti palauttaa lähetyksen lähettäjälle, Kustantamo Huippu veloittaa asiakkaalta postitus- ja rahtikulut käsittelymaksuineen toteutuneiden kustannusten mukaisesti (lähetys ja palautuskulut). Toimitusehtojensa mukaisesti Posti varaa oikeuden olla jakamatta lähetystä osoitteeseen, jossa väestörekisteritietojen tai Postin omien tietojen mukaan ei asu lähetyksessä ilmoitettua henkilöä. Mikäli lähetys kuitenkin halutaan toimitettavaksi tällaiseen osoitteeseen, tulee käyttää yllä mainittua c/o-merkintää.

Yrityksen vastuu ja vastuun rajoitukset

Kustantamo Huippu ei vastaa vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta toimituksen viivästymisestä. Kustantamo Huipun internetsivustolla ilmoitettu toimitusaika on arvio. Kustantamo Huippu ei vastaa tuotteiden virheellisen toimituksen, virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä kustannuksista.

Kustantamo Huippu pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtojaan siitä erikseen ilmoittamatta.

Kustantamo Huippu toimii hyvän kauppiastavan mukaisesti ja noudattaa toiminnassaan Suomen lakia. Asiakkaan ja Kustantamo Huipun väliset riitatapaukset ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Force majeure

Kustantamo Huippu ei ole vastuussa toimituksen viivästymisestä tai estymisestä, mikäli syy tähän on Kustantamo Huipun vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva seikka, kuten tavarantoimitukset estävät sääolosuhteet, luonnonmullistus, sota, onnettomuus, tuonti- tai vientikielto, viranomaisten päätös, liikenteen tai energian jakelun häiriintyminen tai estyminen, työtaistelutoimenpide tai muu vastaava Kustantamo Huipun toimintaa estävä seikka.

Asiakasrekisteri ja rekisteriseloste

Asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta Kustantamo Huipun ulkopuolisille tahoille lukuun ottamatta maksujärjestelmäpalveluita ja tavarantoimittajia.

Tallennamme asiakkaan henkilötiedot tilauksen toimittamista varten voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Epäillyn rikoksen vuoksi asiakas- ja henkilötietoja voidaan luovuttaa poliisille tai muille viranomaisille.

Yhteystiedot:

Kustantamo Huippu
Anne Kilpi

Heinontie 7

34140 Mutala
Puhelin: 050 30 42 994

Sähköposti: anne.kilpi@kustantamohuippu.fi
Y-tunnus: 2613933-4